Historie včelařství

Včelaření
je chov včely medonosné za účelem získávání včelích produktů. Mezi hlavní včelí produkty patří med a vosk, dále jde o propolis, pyl, mateří kašička a včelí jed.
Může mít jednak podobu záliby ve volném čase, na straně druhé v ČR existuje několikBeekeeping-15 desítek včelích farem, které jsou na získávání včelích produktů existenčně závislé. V případě chovu včel ze záliby je získávání včelích produktů často až druhořadou záležitostí. Produkce medu a ostatních včelích produktů není nejvýznamnějším přínosem včel. Tím je užitek, který přinášejí jako opylovači. Opylování je nejvýznamnější na ovocných stromech, olejninách, krmovinách pěstovaných na semeno a na technických plodinách.
Včely mají oproti volně žijícím opylovačům podstatnou přednost, mimo matky přezimuje i cca 20000 jejich dělnic, které opylují rostliny okamžitě na počátku jara. Včely mají ještě další vzácnou vlastnost a tou je věrnost květu, která spočívá v tom, že včela dokončí opylování květů druhu rostliny na které začala se sběrem nektaru a pylu. Ekonomický význam opylování je přibližně desetinásobný oproti ceně ostatních produktů. Proto je přesouvání včelstev – kočování v mnoha státech výnosnou včelařskou činností. Biologickou jednotkou ve včelařství je včelstvo. Jednotlivými složkami jsou – matka, dělnice, trubci, plod a včelí dílo se zásobami.
Včely vyžadují včelařovu neustálou péči, mimo jiné léčení včelí choroby a potlačování rozvoje včelích škůdců. Včely se chovají v úlech nejrůznějších konstrukcí. Při spontánním rozdělování včelstva vzniká roj, který je základem nového včelstva.


Historie

Dlouhou dobu byl med hlavním a nejrozšířenějším sladidlem v evropské kuchyni. Ještě v éře před vznikem zemědělství lidé vybírali v lese med divokým včelám, o čemž se dochovaly doklady v podobě nástěnných jeskynní maleb ve Španělsku z konce starší doby kamenné. Později se zakládaly v lesích brtě v dutinách stromů, ať už přirozených nebo úmyslně zhotovených, a u hospodářství úly, které jsou v našich zemích doloženy už v 9. století.

převzato z Wikipedia